AcademyEducationEventsPrimary

Math Contests Pytagoriáda and Matematická olympiáda

One piece of good news and one bad.

The good news is, EISB is opening the opportunity for the children to participate in three Mathematic contests this school year.

The bad is, the first two are only for Slovak speakers. But if you are a math – fan and do not speak Slovak very good yet, do not despair, later in the school year our school will be hosting the international competition Mathematical Kangaroo.

Because this blog is about the Slovak contests, which are in front of the door, let me continue in Slovak from now on.

Matematická olympiáda a Pytagoriáda.

Vyhlasovateľom oboch súťaží je MŠVVaŠ SR

Pytagoriáda je organizovaná pre žiakov od 3. ročníka ZŠ po 8. ročník ZŠ (naše Y4 až Y9). Pre žiakov mladších troch ročníkov má dve kolá – školské a okresné, pre starších sa pridáva aj kolo celoštátne.

Školské kolo treba zorganizovať v predpísanom termíne, 9.12.2020 pre kategóriu Y4, 5, 6 a 10.12.2020 pre Y7, 8 a 9. Jedná sa o 15 rýchlych logických príkladov, ktoré deti budú riešiť v časovom rámci 60 minút priamo v škole (vyhradíme im počas vyučovania extra miestnosť podľa počtu záujemcov) a tento rok je dokonca možnosť, riešiť úlohy online z domu. Vtedy bude záujemcovi zaslaný prístupový kód do súťaže.  Veľmi povzbudzujem bystré deti s dobrým logickým myslením, vyskúšať si svoje schopnosti v tejto súťaži.

Pre lepšiu predstavu o tejto súťaži, nech sa páči, pozrite si ukážku minuloročných príkladov  aj riešení pre jednotlivé kategórie.  (P3 je slovenský tretí ročník, čiže náš Year 4, P4 = Year 5 atď…) .

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/PYT/41-rocnik-pyt-2019-2020/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej

Súťaž je dobrovoľná, len pre prihlásených záujemcov. Prosím, všimnite si budúci pondelok cez Edupage zaslanú otázku, či chcete Vaše dieťa prihlásiť do súťaže a odpovedzte najneskôr do 2.12. jednoduchým kliknutím Záujem áno – nie. Podľa záujmu potom pripravíme školské kolo.

Matematická olympiáda je súťaž náročnejšia, pre študentov, ktorí nielen radi rýchlo logicky vyriešia úlohu, ale majú radi aj náročnejšie výzvy, vyžadujúce komplexnejší postup. Tento rok sa koná už jej 70-ty ročník, čo hovorí o dlhej tradícii a dobrom mene súťaže.

Táto súťaž sa organizuje pre žiakov druhého stupňa základnej školy podľa slovenského systému, takže pre naše Y6 až Y10.
Prvé kolo je domáce, čo znamená, že žiaci obdržia od školy v prípade ich záujmu zadania šiestich príkladov, ktoré majú samostatne vyriešiť doma a v danom termíne odovzdať škole. Tá príklady ohodnotí a ak boli aspoň 4 vyriešené uspokojivo, žiacke práce sa odosielajú okresnej komisii, ktorá si najlepších účastníkov pozve do okresného kola.

Ukončenie domáceho kola pre Y6 a Y10 je 14.december 2020 , takže ak máte záujem, kontaktujte školu čo najskôr, pre Y 7, 8 a 9 treba domáce kolo ukončiť do 26.februára 2021. Všetky podrobnejšie informácie dostanete na požiadanie od Miss Ireny Holubcovej, irena.holubcova@eisbratislava.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × four =

Pin It on Pinterest